Права коришћења материјала из електронског кључа за одређивање биљака

Електронски кључ за детерминацију биљака урађен је у склопу дипломског рада Владимира Бургића. Он је аутор свих php-скриптова, и они су заштићени Општом јавном лиценцом. Садржај сајта заснива се на следећим књигама:

  1. Јанчић, Р. 2001. Лековите биљке са кључем за одређивање. Београд: Графопан.
  2. Јанчић, Р. 2002. Ботаника фармацеутика. Београд: Службени лист.
  3. Ковачевић, Н. 2000. Основи фармакогнозије. Београд: лично издање.

Није дозвољено користити садржај Кључа у комерцијалне сврхе без претходне сагласности аутора!